ஆங்கிலத்தில்

சாகித்ய அகாதமி நடத்தும் Indian literature இதழில் எனது சிறுகதை The Betel Leaf parrot  வெளியாகியுள்ளது.

0Shares
0