ஆறாம் நாள் பேருரை – ஜாக் லண்டன்

உலக இலக்கியம் குறித்து ஆற்றி வரும் பேருரைகளின் ஆறாம் நாளில் ஜாக் லண்டன் குறித்து உரையாற்றினேன்.

அதன் காணொளி இணைப்பு

0Shares
0