இரண்டாம் நாள் பேருரை – தாரஸ்புல்பா

ஏழு நாட்கள் உலக இலக்கியம் குறித்து நான் ஆற்றும் பேருரைகளின் இரண்டாம் நாள் உரை.

ஸ்ருதி டிவியில் ஒளிபரப்பாகியது

0Shares
0