எழுத்தின் நாயகர்கள்.


உலகப்புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர்களான காப்கா, ஆல்பெர் காம்யூ,  ஜேம்ஸ் ஐôய்ஸ், இசபெல் ஆலண்டே. டோல்கின், ஐசக் அசிமோவ், அல்டாக்ஸ் ஹக்ஸ்லி, ஹென்றி மில்லர், எக்ஸ்சுபரி, விளாதிமிர் நபகோவ், ஹருகி முராகமி, உம்பர்ந்தோ ஈகோ, சல்மான் ருஷ்டி, டோனி மாரிசன், மார்க்ரெட் அட்வுட் ரே பிராட்பரி. கார்சியா லோர்க்கா, வில்லியம் பாக்னர், டெரிதா, பூகோ, பாவ்லோ கொய்லோ, போன்ற ஆளுமைகளின் நேர்காணல்கள், அவர்களை பற்றிய ஆவணப்படங்கள், குறும்படங்களின்  பட்டியலிது. அவ்வப்போது இணையத்தில் தேடிப்பார்த்த இந்த படங்கள் எழுத்தாளர்கள் குறித்த ஆவணப்பதிவுகளுக்கு முன்னோடியாக உள்ளன. முக்கிய படைப்பாளிகள் பற்றிய எளிய அறிமுகத்திற்கும் இந்த ஆவணப்படுத்தல் மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளது.


***


1.     Franz Kafka – Metamorphosis


https://www.listal.com/video/3626216


2.     Franz Kafka`s In the Penal Colony


https://www.youtube.com/watch?v=StwAGxbPxlU


3.     Interview with Albert Camus


https://www.youtube.com/watch?v=xkWKHtBd6GU


4.     Proust Meets Joyce


https://www.youtube.com/watch?v=zykw6qOFMkM


5.     Isabel Allende: Tales of passion


https://www.youtube.com/watch?v=E11cDEr272Y


6.     From Memory to Fiction through History with Jose Saramago


https://www.youtube.com/watch?v=P1Dcrh2pjwY


7.     JRR Tolkien on Film


https://www.youtube.com/watch?v=RUtCtuZIAcE


8.     Isaac Asimov on The Golden Age of Science Fiction


https://www.youtube.com/watch?v=pySVYz4GfzE


9.     Aldous Huxley


https://www.youtube.com/watch?v=AhHuMNS4tWM


10.                       Evening with Ray Bradbury


https://www.youtube.com/watch?v=_W-r7ABrMYU


11.                       Dinner With Henry Miller


https://www.youtube.com/watch?v=lz3HT72_hf4


12.                       Antoine de Saint-Exupéry – NIGHT FLIGHT


https://www.youtube.com/watch?v=InMAlgLl9dg


13.                       Vladimir Nabokov – The Metamorphosis


https://www.youtube.com/watch?v=boSFjzWJXcU


14.                       Vladimir Nabokov discusses “Lolita


https://www.youtube.com/watch?v=Ldpj_5JNFoA


15.                       On Seeing the 100% Perfect Girl – Haruki Murakami


https://www.youtube.com/watch?v=IgkRsis3yGY


16.                       Umberto Eco


https://www.youtube.com/watch?v=W8TyYaKZ2mk


17.                       Salman Rushdie Lecture


https://www.youtube.com/watch?v=7QOwGFo2_f4


18.                       Toni Morrison Talks About Her Motivation For Writing


https://www.youtube.com/watch?v=_8Zgu2hrs2k


19.                       Margaret Atwood on Religion’


https://www.youtube.com/watch?v=VMrz_ivl8jo


20.                       William Faulkner at the University of Virginia


https://www.youtube.com/watch?v=GswCn8KkP88


21.                       Jacques Derrida On Love and Being


https://www.youtube.com/watch?v=dj1BuNmhjAY


22.                       Foucault


https://www.youtube.com/watch?v=kAwWwQZ_3FQ


23 Tolstoy


https://www.youtube.com/watch?v=E8_Th7UdsBw


24 Paulo Coelho


https://www.youtube.com/watch?v=ByCUNiStarc


25 Federico García Lorca


https://www.youtube.com/watch?v=eCwqZjku16A 

0Shares
0