செம்மலரில்

செம்மலர் மே இதழில் இடக்கை நாவல் குறித்து கவிஞர் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார்.

அவருக்கும் செம்மலர் இதழுக்கும் மனம் நிரம்பிய நன்றி

••

0Shares
0