டால்ஸ்டாயுடன் ஒரு பயணம்

மண்டியிடுங்கள் தந்தையே – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்….

பிரான்சிஸ் சேவியர்

2022 ல் நான் வாசித்த முதல் நாவல்….

எஸ். ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவது போல் தமிழில் எழுதப்பட்ட ரஷ்ய நாவல். ஒரு பனிக்காலத்தில் கதை தொடங்குகிறது. யஸ்னயா போல்யானா பண்ணை, போர்யா கிராமம், துலா, மாஸ்கோ எனப் பயணிக்கிறது… டால்ஸ்டாய் கால ரஷ்யாவுக்குச் சென்று டால்ஸ்டாய் யோடு பயணித்த உணர்வு வந்து போகிறது…

டால்ஸ்டாய் வாழ்கையின் ஊடே பயணித்துப் பற்றிய உண்மைகளை அப்படியே சொல்லுகிறது… முன்னும் பின்னுமாக நகர்ந்து உணர்வுகளைக் கவ்விப் பிடித்து விடுகிறது…

இது ஒரு புனைவா ? அல்லது டால்ஸ்டாய் உடன் பயணித்த நபரின் அனுபவ பகிர்வா? நாவல் முழுவதும் அன்றைய ரஷ்ய சமுக, பொருளாதார, கலாச்சார, அரசியல் பின்புலத்தில் வாழ்கையின் எதார்த்தங் களின் ஊடே இயல்பாக நடந்த உணர்வே ஏற்படுகிறது …

பனிக்காலம், உறைந்து கிடக்கும் பனி பற்றி விவரிக்கும் போது பனி மழையில் குளித்தது போன்ற அனுபவம். வானத்தை, நட்சத்திரங்களை, மரங்களை, மலர்களை விவரிக்கும் போது பார்த்து, தொட்டு, உணர்ந்த அனுபவம் வந்து விடுகிறது.

சிவப்பு அங்கி அக்ஸின்யா இறந்த செய்தியோடு ஆரம்பித்து… கல்லறை தோட்டத்தில் இடம் தரப்படாததால் காட்டில் புத்தைக்கப் பட்ட அக்ஸின்யாவின் புதை மேட்டில் டால்ஸ்டாய் காட்டு மலர்களை வைக்கும் காட்சியோடும், காற்றில் பறந்த அந்த மலர்களைத் திமோபி மார்போடு அணைத்துக் கொள்ளும் காட்சியோடும் நிறைவடைகிறது…. ஆனால் அனைத்து கதாபாத்திரங்களும், காட்சிகளும் நினைவில் அப்படியே ஏதோ சிறு சலனங்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றன….

டால்ஸ்டாய், அக்ஸின்யா, திமோபி பாத்திரப் படைப்புகள் எதார்த்தமாக இருக்கின்றன. சூதாட்டம் போலக் காதலிப்பதும் ஒரு போதை, மயக்கம். நாம் ஜெயிப்பது போலத் தோன்றும் ஆனால் தோற்றுக் கொண்டே இருப்போம்… என்பது சற்று நெருடலாக உள்ளது… காலம் மாறுகிறது, அரண்மனைகளே இருக்காது. மக்கள் ஆட்சி செய்வார்கள் என்பது நம்பிக்கை தீபம் ஏற்றி வைப்பது போல் உள்ளது. அன்புதான் கடவுள், அன்பு செலுத்துவதை விட வழிபாடு வேறில்லை என்று ஆன்மீகம் பற்றிய தெளிந்த புரிதலை காணமுடிகிறது.

பஞ்சம் ஏற்படக் காரணம் இயற்கை அல்ல அரசும், திருச்சபை இரண்டுமே என டால்ஸ்டாய் கூறுவது ஆழமான சமுகப் பகுப்பாய்வு…. கல்வி அடிப்படை உரிமை என்று பண்ணையில் பள்ளிக்கூடம் தொடங்குவதும், அரசின் கட்டளையை மீறி பஞ்சக் காலத்தில் பாதிக்கப் பட்ட மக்களுக்கு உணவை பகிர்ந்து கொடுப்பது டால்ஸ்டாயின் ஆளுமையின் சிறப்புப் பரிணாமங்கள்…. மாஸ்கோவில் இருந்து வந்த இளைஞர்கள், டால்ஸ்டாய் உரை யாடல் அழகு சேர்க்கிறது… அறிவியல் அறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் பலர் உரையாடலின் ஊடே வந்து போகிறார்கள்.

டால்ஸ்டாயின் மனைவி சோபியா, தேமோபின் மனைவி ஓல்கா பாத்திர படிப்புகளும் சிறப்பே … பிரச்சாரம் இல்லாமல் தத்துவங்கள், பல தகவல்கள் இழையோட புனைவு எழுதுவது எஸ்ரா வின் கைவந்த கலை என்பதும் மீண்டும நிரூபிக்கப் படுகிறது. எப்படியும் எஸ்ரா முன் மண்டியிட வேண்டியதுதான்…. படித்து முடிக்கும் போது பிரமிப்பாக இருக்கிறது.

0Shares
0