தஸ்தாயெவ்ஸ்கி : மூன்று நாடகங்கள்

பியோதர் தஸ்தாயெவ்ஸ்கி பற்றி இதுவரை மூன்று நாடகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன். மூன்றும் அரங்கில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன

தஸ்தாயெவ்ஸ்கியின் நிழல்கள் என்ற நாடகம் அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை விவரிக்ககூடியது

‘தியேட்டர் லேப்’ ஜெயராவ் தனது குழுவினர்களுடன் இதனை ஒரு மணி நேர நாடகமாக நிகழ்த்திக்காட்டினார். சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்றது.

••

தஸ்தாயெவ்ஸ்கியின் சங்கீதம் என்பது அவருக்கும் அன்னாவிற்குமான காதலை மையமாகக் கொண்டது

இந்த நாடகம் மூன்று முறை மேடையேற்றப்பட்டுள்ளது.

••

மரணவீட்டின் குறிப்புகள் தஸ்தாயெவ்ஸ்கி சைபீரிய சிறையிலிருந்த அனுபவங்களை மையமாகக் கொண்டது.

இந்த நாடகம் நான்கு முறை மேடையேற்றப்பட்டுள்ளது

••

இந்த மூன்று நாடகங்களையும் தொகுத்து ஒரே நூலாக வெளியிட இருக்கிறேன். டிசம்பர் மாதம் தேசாந்திரி பதிப்பகம் இதனை வெளியிடுகிறது

0Shares
0