திரைப்பட இணைப்புகள்

சிறந்த திரைப்படங்கள் சிலவற்றின் இணைப்புகள்

Shyam Benegal’s BHUMIKA

https://youtu.be/o0MFHK9i2oQ

Shala [2012] -.marathi.Movie

https://youtu.be/LgfkABK1TU0

Deool 2011 Marathi Movie

https://youtu.be/JA4zxTXxl8o

BALA (Satyajit Ray) CLASSICS

https://youtu.be/B2cC2Y0mJvw

Hayat – Iranian Movie –

https://www.youtube.com/watch?v=S7I1PDUVg8g&feature=share&list=PL75FF3A8F96D53E9A

The Willow Tree – Iranian Movie

https://youtu.be/eiEqJX3OARs

Close Up – Iranian Movie – 1990

https://youtu.be/GBLqVQgLt9Y

The Isle”  korean film

https://youtu.be/9I6PgyBf-Co

Animal Farm: George Orwell – Full Length Animated Movie

https://youtu.be/ClaNnaMgbF0

Dhrupad – a film by Mani Kaul

https://youtu.be/b2Hi1KPe6Bc

Duvidha. a film by Mani Kaul

https://youtu.be/s6Gy8NKU75k

Mirch Masala

https://youtu.be/1G183S7w34g

Ankur – Hindi

https://youtu.be/o3R6gmRzXAA

Satyajit Ray DD Kolkata Interview

https://youtu.be/VfZjx0YSRHQ

Swami Vivekananda (GV Iyer Movie)

https://youtu.be/vbrTcSU5YDk

https://youtu.be/cjfmgrSOyJI part 2

0Shares
0