புதுக்கோட்டை புத்தகத் திருவிழாவில்

ஜுலை 28 வெள்ளிக்கிழமை மாலை புதுக்கோட்டை புத்தகத்திருவிழாவில் உரையாற்றுகிறேன்.

தலைப்பு : புத்தகத்தின் கைகள்.

இடம் : நகர் மன்றம் புதுக்கோட்டை

0Shares
0