போர்ஹெஸ் துப்பறிகிறார்

லூயிஸ் பெர்னாண்டோ வெரிசிமோ பிரேசிலின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர், போர்ஹெஸ் மீது தீவிர ஈடுபாடு கொண்டவர் BORGES AND THE ETERNAL ORANG-UTANS என்ற நாவலை எழுதியிருக்கிறார்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் ஆங்கில நாவல்கள் விற்கும் பழைய புத்தகக்கடை குவியல் ஒன்றினுள் இந்த நாவலைக் கண்டெடுத்தேன்.

எட்கர் ஆலன் போ பற்றிய கருத்தரங்கிற்காகப் பியூனஸ் அயர்ஸ் நகருக்கு வருகை தரும் வோகெல்ஸ்டீன் என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் ஒரு துப்பறியும் கதையை எழுதியிருக்கிறார்.

வியப்பூட்டும் இந்த நாவலில் போர்ஹெஸ் துப்பறியும் நிபுணரைப் போல உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார். போர்ஹெஸ் வழியாக மர்மங்கள் விலக்கப்படுகின்றன.

ஜோர்ஜ் லூயி போர்ஹெஸின் பன்முகத்தன்மையை, அவரது மேதமையைக் கொண்டாடும் விதமாகவே இந்த நாவல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது\

நாவலின் முகப்பில்

“Don’t multiply the mysteries,” he said. “Mysteries should be simple. Remember Poe’s stolen letter, remember Zangwill’s locked room.” “Or complex,” replied Dunraven. “Remember the Universe.”

Jorge Luis Borges, “Abenjacán el Bojari, dead in his labyrinth” என்பதைப் பொருத்தமாகக் கொடுத்திருக்கிறார் வெரிசிமோ.

Everything that happened to me there in Buenos Aires I owe, in some way, to Aleph’s death. Or to geographical destiny. Or to the God behind the God who moves the God who moves the player who moves the pieces and begins the round of dust and time and sleep and dying in your poem, Jorge.

Or to the designs of an ancient plot set in motion exactly four hundred years ago in the library of the King of Bohemia. Or merely to the trapped animal’s unconscious feelings of respect for a well-made trap and a desire not to disappoint the person who went to so much trouble to set it .

என்ற வெரிசிமோ வரிகள் போர்ஹெஸ் எழுதியது போலிருக்கின்றன

0Shares
0