பௌத்த சினிமா – 3 ஜென் குரு

ஜென் குரு டோஜன் பற்றிய திரைப்படம்.

அவரது வழியாக ஜென் பௌத்தம் உருவான விதம் விவரிக்கபடுகிறது

0Shares
0