லிங்கம் புகைப்படங்கள்

வேலூர் லிங்கம் பற்றி எழுதியிருந்ததை அடுத்து நண்பர்கள் பலரும் அவர் குறித்து விசாரித்தும் பாராட்டியும் வருகிறார்கள்.   தஸ்தாயெவ்ஸ்கிக்கு மலர் தூவி வழிபடுகிறார் என்பதை அறிந்து அந்த புகைப்படங்களைப் பகிர முடியுமா  எனக்கேட்டிருந்தார்கள்

வேலூர் லிங்கம் இல்லப் புகைப்படங்கள்.

புகைப்படங்கள்

Harshi sabay

0Shares
0