வனம் புகுதல்

Shinrin-Yoku, (Forest Bathing) என்ற இந்த ஆவணப்படம் சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் 14 விருதுகளைப் பெற்றிருக்கிறது.

ஜப்பானியர்கள் அடர்ந்த காட்டிற்குள் செல்லும் பயணத்தை Forest bathing (Shinrin-Yoku)என்கிறார்கள்

அவர்கள் ஷின்ரின்-யோகுவை சிகிட்சை முறையாக மேற்கொள்கிறார்கள். காட்டின் விநோத ஓசைகள், மரங்களின் வாசனை, இலைகள் வழியாக கசியும் சூரிய ஒளி, சுத்தமான காற்று – இவை உடலுக்கும் மனதிற்கும் நலமளிக்கின்றன

இயற்கையின் வழியே நமது ஆற்றலையும் உயிர்ச்சக்தியையும் மீட்டெடுக்கலாம். ஆகவே வனக் குளியலை ஆரோக்கியத்திற்கான வழிமுறையாக கொள்கிறார்கள்.

ஷின்ரின்-யோகு ஒரு பாலம் போன்றது. நமது புலன்களை முழுமையாகத் திறப்பதன் மூலம், நமக்கும் இயற்கைக்குமான இடைவெளியைக் குறைக்கிறது.


இந்தக் காணொளியில் நாம் காணும் வானுயர்ந்த மரங்களும், ஒளியின் ஜாலங்களும், கலையாத இருளும், தனித்த பாதை தரும் வசீகரமும், விநோத ஒசைகளும் வனம் புகும் அனுபவத்தை முழுமையாக உணர்த்துகின்றன

0Shares
0