வாழ்த்துகள்

பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றுள்ள கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள்.

0Shares
0