அவளது வீடு

அமெரிக்காவில் வாழும் வித்யா சுபாஷ் சிறந்த தமிழ் கதைகளை ஆடியோவாக ஒலிபரப்பு செய்து வருகிறார். இந்த தொடரில் எனது சிறுகதை அவளது வீடு ஒலிபரப்பு செய்திருக்கிறார். சிறப்பான பதிவு. அவருக்கு என் மனம் நிறைந்த நன்றி. இணைப்பு: https://youtu.be/Y3WS3APw2hQ