காலைக்குறிப்புகள் -9. ஒரு விளையாட்டு.

இதாலோ கால்வினோவின் Numbers in the Dark சிறுகதைத் தொகுப்பில் Making Do என்றொரு சிறுகதை உள்ளது. இன்றைய ஊரடங்கு வாழ்க்கையின் விசித்திரத்தை 1985லே கால்வினோ எழுதியிருக்கிறார். இலக்கியம் பலநேரம்வாழ்க்கையின் முன்னறிவிப்பு போலவே இருக்கும் என்பதன் அடையாளமிது. கால்வினோவின் சிறுகதைகள் விசித்திரமும் யதார்த்தமும் ஒன்று கலந்தவை. சமகாலப்பிரச்சனைகளை அவர் மாய எழுத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தக்கூடியவர். கதைமொழியிலும் கதை சொல்லும் விதத்திலும் கால்வினோ நிகழ்த்திய சாதனைகள் அபாரமானவை. Making Do கதையில் ஒரு நகரில் எல்லாமும் தடைசெய்யப்பட்டிருக்கிறது. எதற்காக …

காலைக்குறிப்புகள் -9. ஒரு விளையாட்டு. Read More »