பினோக்கியோவின் மூக்கு.

சிறார் இலக்கியத்தின் குறிப்பிடத்தக்க புத்தகங்கள் யாவும் பயணத்தை முதன்மைப்படுத்தி எழுதப்பட்டவையே. நார்னியா, லார்ட் ஆப் தி ரிங்ஸ், ஆலீஸின் அற்புத உலகம், குட்டி இளவரசன், ஹாரி போட்டர், தி விசர்ட் ஒப் ஒஸ் என யாவும் ஒரு சிறுவன் அல்லது சிறுமியின் சாகசப்பயணத்தையே முதன்மைப்படுத்தியே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மரப்பொம்மையான பினோக்கியோவின் கதையும்ஒரு  சாகசப்பயணமே. இத்தாலிய எழுத்தாளரான கார்லோ கொலாடி எழுதிய இந்த நூல் 1883ல் வெளியானது. நூற்றாண்டினைக் கடந்து இன்றும் தொடர்ந்து விற்பனையில் சாதனை புரிந்து வருகிறது. சினிமா, நாடகம். …

பினோக்கியோவின் மூக்கு. Read More »