நூலக மனிதர்கள் 11 புத்தகம் மீட்டான்.

சிலரால் ஒரு நிமிஷம் கூடக் காத்திருக்கமுடியாது. சும்மா இருக்க முடியாது. எதையாவது செய்து கொண்டும் இயங்கிக் கொண்டும் இருக்க வேண்டும். உடம்பில் பரபரப்புத் தொற்றிக் கொண்டேயிருக்கும். பேசும் போதும் அவசரமாகப் பேசுவார்கள். சாப்பிடுவதிலும் அவசரம். பஸ் வந்து நிற்பதற்குள் ஏறி அமர்ந்துவிடுவார்கள். திரையரங்கில் சினிமா போடுவதற்கு அரை மணி நேரம் ஆகும் என்றால் காத்திருக்கமாட்டார்கள். இவ்வளவு ஏன் டீயை வாங்கினால் கூட இரண்டே உறிஞ்சில் குடித்து முடித்துவிடுவார்கள். அவ்வளவு அவசரம் எதற்கு என்று யாருக்கும் தெரியாது. மற்றவர்களுக்கு …

நூலக மனிதர்கள் 11 புத்தகம் மீட்டான். Read More »