காதலின் ஆயிரம் ஆண்டுகள்

அது ஆயிரம் ஆண்டாக இருக்கலாம் அல்லது நேற்று தானா நாங்கள் பிரிந்தது. இப்போது கூட, என் தோளில், உன் நேசமான கையை உணர்கிறேன் என்ற கவிதையின் வழியே தான் யோசனோ அகிகோ அறிமுகமானார். ஜென் கவிதைகளை போன்ற வரிகளால் ஈர்க்கப்பட்டு RIVER OF STARS -Selected Poems of Yosano Akiko என்ற அவரது கவிதை தொகுப்பினை வாசித்தேன். கவிதை என்பது உண்மையான உணர்வுகளின் சிற்பம். என்கிறார் அகிகோ அவரது ஒரு கவிதையில் வெந்நீர் குளியலுக்குப் பின்பு …

காதலின் ஆயிரம் ஆண்டுகள் Read More »