அன்னா ஸ்விர் கவிதைகள்

நான் என்னிலிருந்து வெளியே நீந்திப் போனேன் என்னைக் கூப்பிடாதே நீயும் உன்னிலிருந்து வெளியே நீந்திப் போ நாம் நீந்திப் போய்விடுவோம், நமது உடல்களை விட்டு கரையில் ஒரு ஜோடி கடற்கரைச் செருப்புகள் போல அன்னா ஸ்விர் (Anna Swir) போலந்தின் முக்கியக் கவிஞர். இவரது தந்தை ஒரு ஓவியர். ஆகவே குழந்தைப் பருவம் முழுவதும் ஒவியக்கூடத்திலே கழிந்தது. கல்லூரி படிப்பை முடித்த அன்னா சில காலம் ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். இரண்டாம் உலகப்போரின் போது ராணுவத்தில் செவிலியராகப் பணியாற்றியிருக்கிறார். …

அன்னா ஸ்விர் கவிதைகள் Read More »