அவரது நாட்கள்

இந்து தமிழ் தீபாவளி மலர் 2023ல் வெளியாகியுள்ள எனது சிறுகதை அவரது நாட்கள் குறித்து சிறந்த அறிமுகவுரையை வழங்கியுள்ளார் அஞ்சனா. அவருக்கு எனது மனம் நிறைந்த பாராட்டுகள்