உதவும் இணையதளங்கள்.


அன்றாடம் இணையத்தில் ஏதாவது தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது கண்ணில் படும் சில முக்கிய இணையதளங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்வது எனது பழக்கம். சில வேளைகளில் நண்பர்கள் முக்கியமானதாக கருதும் இணையதளங்கள் குறித்து மின்னஞ்சல் அனுப்புவார்கள். அப்படி சமீபத்தில் என் கண்ணில் பட்ட முக்கிய இணையதளங்கள் இவை.குறிப்பாக திரைப்படத்துறை சார்ந்து பணியாற்றுபவர்களுக்கும், குறும்படங்கள் மற்றும் ஆவணப்படங்களை இயக்குபவர்களுக்கும், சினிமாவை கற்றுக் கொள்ளவும் சுயமாக குறும்படங்களை உருவாக்கவும் விரும்புகின்றவர்களுக்கும் இந்த இணைப்புகள் பயன்தரக்கூடும்.


இலவசமாக கிடைக்க கூடிய சில மென்பொருட்கள் பற்றிய இணையதளங்களும் இதில் உள்ளன. திரைக்கதை எழுத விரும்புகின்றவர்களுக்கு செல்டிக்ஸ் மிகசிறப்பாக ஒரு மென்பொருள் ஆகும்.  அதில் தமிழில் உள்ளிட முடியும். ஒரு சில எழுத்துகள் மட்டும் உருமாறுகின்றன.


உலகத்திரைப்படங்கள் குறித்து வாசிக்கவும் மேலதிகமாக அறிந்து கொள்ளவும் விரும்புகின்றவர்களுக்கு முக்கியமான இதழ்கள் மற்றும் கட்டுரைகளின் இணைப்பு உள்ளது.


புதிய தொழில்நுட்பம், குறும்படங்களுக்கான இலவசமான இசைத்தொகுப்பு. விவாத அரங்கம், ஒளிப்பதிவு கலை , வீடியோ பதிவுகள் என்று மாறுபட்ட தளங்களில் உள்ள இணையதளங்கள் இவை.


***


Free download Softwares  for Film Makers


https://movies.atomiclearning.com/k12/storyboardpro/ for story boards


https://homepage.mac.com/directors_notebook/downloadboards.html – for Script writings


https://celtx.com/-  for Script writings.


https://giantscreamingrobotmonkeys.com/monkeyjam/index.html – Animation tool


https://www.blender.org/ – tools for 3D creation.


https://www.jacc.ca/movieplanner/ – Movie breakdown software


https://www.virtualdub.org/ – video capture and processing tool


https://jahshaka.org/ – Realtime Media Playback and Visual Effects System.


https://www.cinepaint.org/-  painting and image retouching program


Search engines


https://www.meloditrax.com/  – for Music


https://www.ebook-engine.com/ – for free ebooks


https://www.art-search.com.au/– for Art


https://www.mrqe.com/ – for film Review


https://www.findanyfilm.com/search – for film Review


https://www.filmsource.piczo.com – for film Making


https://www.ask.com– for  General topics.


General


https://flickchart.com/Splash.aspx


https://www.movieset.com/


https://cinematech.blogspot.com/2007/06/for-indie-filmmakers-how-to-sell-dvds.html


https://www.thefstopmag.com/index.php 


Story Board


https://www.wildsound-filmmaking-feedback-events.com/storyboards.html


Cinematography


https://www.freshdv.com/2007/08/segway-steadicam-in-action.html


https://provideocoalition.com/index.php/lighting


https://www.filmmaking.net/fnetforum/


https://www.cinematography.net/


https://www.reduser.net/forum/showthread.php?t=2743


Film editing


https://www.scottsimmons.tv/blog/2007/07/19/avid-scriptsync-demo/   


https://www.scottsimmons.tv/blog/2007/08/05/no-editing-needed/


Film  music & Sound


https://digital-filmmaking.blogspot.com/2007/01/artificial-sound-effects-water.html


https://www.mobygratis.com/film-music.html   


https://www.offscreen.com/biblio/pages/essays/barnes_bartonfink/


https://expandedcinema.blogspot.com/


Film Studies


https://filmstudiesforfree.blogspot.com/


https://mysterymanonfilm.blogspot.com/


https://www.moviecliches.com/


Animation.


https://www.michaelbarrier.com/


https://animationwhoandwhere.blogspot.com/


https://bungleton.blogspot.com/


Magazine / Articles


https://www.kk.org/truefilms/index.php


https://www.filmmakermagazine.com/blog/


https://www.ejumpcut.org/archive/jc48.2006/index.html


https://www.moderntimes.com/palace/film_noir.html


https://www.filmref.com/


https://filmjournal.net/kinoblog


https://www.filmcatcher.com/


Film Blogs


https://acidemic.blogspot.com/


https://apatthemovies.blogspot.com/


https://blog.wired.com/underwire/movies/index.html


https://somecamerunning.typepad.com/


https://www.thehousenextdooronline.com/


https://www.hammertonail.com/


https://brightlightsfilm.blogspot.com/


https://coosacreek.org/mambo/


https://blogs.widescreenjournal.org/


https://girishshambu.com/blog/


 


****


 

0Shares
0