புதிய வெளியீடுகள்

தேசாந்திரி பதிப்பகம் சார்பில் சென்னை புத்தகக் கண்காட்சிக்கு வெளியாகும் புதிய வெளியீடுகள்.

புத்தகக் கண்காட்சி அரங்கு எண் 494 & 495 ல் புதிய நூல்களைப் பெறலாம்.

சிறார் நாவல்
தமிழ் இலக்கிய ஆளுமைகள் குறித்த கட்டுரைகள்
கெட்டி அட்டைப் பதிப்பு
உலக சினிமாக் கட்டுரைகள்
தமிழ் திரையிசைப் பாடல்கள் குறித்த கட்டுரைகள்
சிறார் நாவல்
உலக சினிமாக் கட்டுரைகள்
சிறார் கதைகள்
0Shares
0