புத்தகக் கண்காட்சியில்

புத்தக கண்காட்சியில் தினமும் வாசகர்கள் என்னைச் சந்திக்கலாம். கையெழுத்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இன்று துவங்கி புத்தக கண்காட்சி முடியும் ஜனவரி 22  வரை தினமும் 4 மணி முதல் 8  :30 வரை  தேசாந்திரி பதிப்பகம் அரங்கு 391 &392ல் இருப்பேன்.

ஜனவரி 12, மற்றும் 19 ஆகிய  நாட்களில் மாலையில் வேறு நிகழ்ச்சிகள் இருப்பதால் ஐந்து மணி வரை மட்டுமே புத்தக கண்காட்சியில் இருப்பேன்.

0Shares
0