தஞ்சாவூர் புத்தகத் திருவிழாவில்

19.7.2023 புதன்கிழமை மாலை தஞ்சாவூர் புத்தகத் திருவிழாவில் உரையாற்றுகிறேன்

தலைப்பு : எழுத்தின் பாதை

அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வேண்டுகிறேன்.

0Shares
0