சில இணைப்புகள்

சமீபத்தில் நான் பார்வையிட்ட சிறந்த குறும்படங்கள் மற்றும் ஆவணப்படங்களின் இணைப்புகள்.

Shoe -Award winning animation short film

https://youtu.be/wz0rt8HIl0s

My Tehran for Sale

https://youtu.be/NZ3OZ4B8zD8

Invention of Love

https://youtu.be/PTdzCAGH3lU

நோபல் பரிசு பெற்ற எழுத்தாளர் ஜோஸே சரமாகோவினைப் பற்றிய ஆவணப்பதிவு

From Memory to Fiction through History with Jose Saramago

https://youtu.be/P1Dcrh2pjwY

A Maior Flor do Mundo | José Saramago, கார்டூன் படம்

https://youtu.be/YUJ7cDSuS1U

எட்வர்ட் ஆல்பியின் புகழ்பெற்ற நாடகம்

Edward Albee’s The Zoo Story

https://youtu.be/ctPun9fzS2E

சத்த் ஹசன் மண்டோவின் புகழ்பெற்ற சிறுகதையான தோபா தேக்கா சிங்கின் திரைவடிவம்

Toba Tek Singh – Sadat Hasan Manto

https://youtu.be/f_nU6iZXtTA

வர்ஜீனியா வுல்பின் குரல்பதிவு

The Recorded Voice Of Virginia Woolf

https://youtu.be/E8czs8v6PuI

வர்ஜீனியா வுல்ப் குறித்த ஆவணப்படம்

Virginia Woolf Documentary

https://youtu.be/2Hnlsh8WyPE

சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் பற்றிய ஆவணப்படம்

Charles Dickens Documentary

https://youtu.be/L189MhnAloM

ருஷ்ய எழுத்தாளர் சிங்கிஸ் ஐத்மாத்தவின் ஜமீலா, குல்சாரி, லாரி டிரைவரின் கதை, முதல் ஆசிரியன் ஆகிய நாவல்கள் படமாக்கபட்டுள்ளன, அவற்றின் இணைப்புகள் (ருஷ்ய மொழியில்)

Jamila

https://youtu.be/uDk_TOzgAg4

Goodbye, Gulsary 1/10

https://youtu.be/f14uA6pOc-k

lorry driver.

https://youtu.be/Aa-2xROWL5k

The First Teacher

https://www.youtube.com/watch?v=UTr58U_Tv2c&feature=share&list=PL250578C2C538B2FB

0Shares
0